AiC-Nederland 

Appreciative Inquiry

 • Ministerie van VROM;
 • Kadaster;
 • Ministerie van Buitenlandse Zaken;
 • 3M;
 • De Baak;
 • Ministerie van Economische Zaken;
 • Stichting BOFEB;
 • Regionale milieu-inspecties;
 • Ministerie van Sociale Zaken;
 • Restaurant/Partysalon AA-Zicht;
 • Ministerie van Verkeer en Waterstaat;
 • AMOCO;
 • Gemeente Rijswijk;
 • Gemeente Leiden;
 • Rijks Planologische Dienst;
 • Senter;
 • Directoraat Generaal voor de Volkshuisvesting;
 • Vertizontaal Breda: Jeugd en Buurtwerk;
 • Raadgevend bureau Geerling;
 • TNT;
 • Rabobank;
 • Belastingdienst Den Haag;
 • Zadkine;
 • ENECO;
 • Sappi papierfabriek;
 • Eaton automotive;
 • NIVE;
 • Atrium ziekenhuis Heerlen;
 • Zaans Medisch Centrum;
 • Maat en Partners;
 • Lijn 5, Jeugdzorg;
 • Vilans; In voor Zorg!;
 • Protestantse Zorggroep Crabbehoff te Dordrecht;
 • Maatschappelijke opvang Leiden;
 • Pontes scholengemeenschap te Goes.
 • Do-It Rijopleidingen;
 • Smart Arena Groep.