AiC-Nederland 

Appreciative Inquiry

Geschiedenis:

Appreciative Inquiry Consultancy is in feite een doorstart van het Management Adviesbureau Eiger. Ooit in 1987 begonnen als zelfstandig ondernemer en met een onderbreking van 2001-2006 als manager PO&O bij het Zaans Medisch Centrum, is per 1 januari 2008 de draad weer opgepakt.

In de periode van het Adviesbureau Eiger, is veel baanbrekend werk verricht op het gebied van procesbegeleiding bij bedrijven en instellingen. Teambuilding, klantgericht werken, organisatieontwikkeling, opleidingen, trainingen en ontwikkelingen op het gebied van de bedrijfsvoering. 


Bij het Zaans Medisch Centrum is ervaring opgedaan in een gezondheidszorg organisatie en zijn de mogelijkheden verkend om de samenwerking tussen verschillende disciplines in een ziekenhuis te verbeteren.


Het schrijven van een dissertatie en de daaraan verbonden promotie aan de Universiteit van Tilburg, werd een bevestiging van mijn geloof dat met appreciative inquiry, of wel 'het waarderend onderzoek' goede resultaten te bereiken zijn bij het doorvoeren van (cultuur)veranderingen in organisaties. 


De haren worden grijzer,

de kennis en ervaring worden ruimer,

de geest wordt verrijkt,

het hart blijft jong.

Welkom bij AiC- Nederland.