AiC-Nederland 

Appreciative Inquiry

"Wanneer je een schip wilt bouwen,

breng dan geen mensen bijeen

om timmerhout te sjouwen

of te tekenen alleen.


Voorkom dat zij werk ontvangen

en deel ook geen plannen mee

maar leer eerst mensen te verlangen

naar de eindeloze zee".

Met deze tekst van Exupery in het achterhoofd, willen wij via de weg van 'appreciative inquiry' méér halen uit mensen, teams en organisatie.


Ongetwijfeld kennen we allemaal uit de eigen praktijk de conflictueuze situaties waarbij oplossingen voor problemen dienen te worden gevonden via de weg van procedures, regelgeving, reorganisaties, mediation en al of niet gedwongen ontslagen.


Wij willen dit soort processen niet ontkennen. We weten maar al te goed dat ze bestaan en soms ook nuttig kunnen zijn. 


Wij geloven echter dat er andere wegen te vinden zijn, minder pijnlijk, die tot hetzelfde of tot een beter resultaat kunnen leiden. Dit zoeken wij in de reeds aanwezige positieve krachten in de mens, in het team of binnen de organisatie als geheel.